Log-Blog

21dec2019

V nasledujúcom príspevku vám prezradíme 10 otázok o vývine dieťaťa, ktoré sa nás/seba pýtajú najdôležitejší ľudia v ich živote – rodičia. Chceli by sme uviesť na správnu mieru, že okruh otázok je v skutočnosti oveľa širší, preto vás prosíme, neberte náš článok ako pevne stanovený návod. Ak sme nenapísali otázku, ktorú si v súvislosti s vývinom vašej ratolesti kladiete, nemusí to znamenať, že nie je dôležitá.

[…]