Log-Blog

3jún2021

Na každého z nás pôsobia negatívne vplyvy, ktoré zaťažujú nielen hlavu, ale rovnako telo. A preto je dôležité, dopriať si čas pre seba a vychutnať si nevyhnutný relax. O tom, že aj dieťa potrebuje pocítiť dotyky, ktoré sa v pozitívnom ohľade premietnu na jeho vývine či správaní, nám porozpráva Barbora Mojžišová. Pohodlne sa usaďte a pokojne si aj popri masáži prečítajte náš najnovší článok.

[…]

19máj2021

V dnešnej časti blogu sa bližšie pozrieme na pojem, terapiu a miestnosť s názvom Snoezelen. Vedeli ste, že Snoezelen je kombináciou dvoch holandských slov „snuffelen“ a „doezelen“, čo v preklade znamená čuchať a driemať? Ďalšími zaujímavosťami vás v najbližších riadkoch prevedie Mgr. Karina Beláková, ktorá má pod palcom umelecké diela tvorené v našej „super obývačke“. 😉

[…]

16dec2020

Milý Ježiško,

pod stromček si pre všetkých našich klientov prajeme, aby im boli zodpovedané vianočné otázky, ktoré si ako rodičia možno nikdy nepoložili, ale na ktoré je treba v každoročnom decembrovom živote upriamiť pozornosť. 🙂

[…]

21nov2020

Zmysel vybranej témy vidíme v pochopení skutočnosti, že nie je prirodzené, keď sa dieťa uspokojí s krútením koliečok od autíčka či sledovaním detailov hračiek. Dieťa musí túžiť po spoločnosti dospelého človeka a iných ratolestí. Nezáujem o socializovanie môže byť do istej miery aj prirodzený, ale otázny je vždy kontext, ktorý dieťa k takémuto správaniu vedie. Nebolo by rozumné, keby sme do rovnakej pozície stavali dieťa, ktoré má záujem sa kontaktovať, ale nevie, ako na to a dieťa, ktoré kontakt nepotrebuje. Nenechajte sa však pomýliť, dieťa sa v ranom veku musí zaujímať o predmety v zmysle objavovania ich funkcie, ale nie je bežné, keď napr. následne nevyhľadáva očný kontakt s inou osobou v prípade, že sa chce podeliť o objavenie niečoho, čo ho v súvislosti s hračkou upútalo.

[…]

15okt2020

Grafomotorika sa vyvíja v etapách, a preto je nutné brať ju ako súčasť vývinu/celku dieťaťa a nie oddelene. Ide o fyziologický aspekt, ktorý je vysoko individuálny, podobne ako napr. reč. Jednotlivé etapy vývinu sa nedajú preskočiť. Na to, aby dieťa disponovalo dobrou grafomotorikou, musí mať predpoklad zrelosti v hrubej motorike, jemnej motorike či v ovládaní svojho tela. Deti nekreslia preto, aby dosiahli výsledok, ale kvôli samotnej aktivite. Všimli ste si, ako sa nám známy výrok „nie je dôležitý cieľ, ale cesta“ krásne premietol aj do tejto oblasti? 🙂

[…]

17sep2020

CINK .. CINK .. Nebojte sa, nevliezol sem žiadny škriatok, to vám len predstavujeme zvonček, ktorý ohlasuje začiatok a koniec presne tak, ako tomu bolo v narodeninový deň. 🙂

Pred veľkou oslavou 5-ročného jubilea sme cítili nervozitu a obavy z toho, ako to celé dopadne a či to zvládneme. Nemohli sme si však priať lepší priebeh spoločne stráveného dňa. V priestoroch centra sa vyskytla skupina veľmi vnímavých, zvedavých a pozitívne naladených poslucháčov. […]

15jún2020

Ak vaše dieťa nerešpektuje, čo od neho žiadate, nemusí ísť iba o vzájomné neporozumenie. Dôvodom môže byť aj nedostatočné, resp. neadekvátne stanovenie hraníc vo výchove. Pokiaľ rodičia hranice nepripravia a nevyžadujú, dieťa sa v rodine nenaučí ich existencii či rešpektovaniu a urobí to neskôr ďalšia skupina ľudí, s ktorými sa stretne. […]

29máj2020

Pravdepodobne neexistuje človek, ktorého by sa realita spojená s Covid-19 netýkala. Ani my nie sme výnimkou. Okolnosti nás donútili nasadnúť na rozbehnutý vlak, ktorému nebola určená cieľová stanica. Jedno však s istotou zaručiť vieme: na každej zastávke sme pripravené poskytnúť klientom podporu a nádej, ktorú potrebujú. V úprimnom rozhovore s našou Miškou hodnotíme dopad krízy na jej súkromný a logopedysácky život. Áno, dostaneme sa aj ku kváskovaniu. 😉

[…]

12máj2020

Nečakať !! Hoci sme odpoveď definovali hneď v úvode, prosíme vás, pokračujte v čítaní. 😉 „Tlačidlo“ spúšťajúce vývin reči začína byť aktívne už bezprostredne po narodení. Základným predpokladom úspechu je správne fungovanie centrálneho nervového systému. Rodič má preto za úlohu dostatočne vnímať svoje dieťa, aby mohol spozorovať prípadný nesúlad medzi očakávanou úrovňou komunikačných schopností a fyziologickým vekom. […]

14apr2020

Keď sa rozprávame/píšeme o pojme „vývin dieťaťa“, je dôležité pochopiť, že ide o proces neustálych zmien v danom čase a kvalite. V Logopedyse sa v súvislosti s touto problematikou zameriavame na: sociálny vývin, komunikáciu, imitáciu, motoriku, sebaobsluhu, vnímanie a myslenie.

Každá veková hranica dieťaťa je v uvedených oblastiach charakteristická rozličnými črtami. Z kapacitných dôvodov internetu vám vymenujeme iba zopár z tých, ktoré u nás hodnotíme. 🙂 […]